Satumaa Paltta

Päiväkoti Satumaa Paltta sijaitsee Salon Ollikkalassa, jossa toimii kaksi lapsiryhmää: alle 3-vuotiaiden ryhmä Päivänsäteet ja 3-5 vuotiaiden ryhmä Menninkäiset. Esiopetusta ei Paltassa toistaiseksi järjestetä. Päiväkodin lapsimäärä on enimmillään 42 lasta ja iältään lapset ovat 10kk-5vuotta. Käytännössä päiväkodin lapsimäärä on lasten iän perusteella kuitenkin noin 33 lasta. Fyysisiltä tiloiltaan Satumaa Paltta on avara, valoisa ja siellä on monia tiloja, joita pystymme hyödyntämään pienryhmätoiminnassa. Satumaa Paltassa työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa ja neljä lastenhoitajaa. Meillä on myös oma emäntä, joka valmistaa meille herkullisia ja terveellisiä aterioita meidän omassa keittiössä.

Satumaa päiväkodissa toimimme kaikki tiiviisti yhdessä ja päiväkodin lapset ja aikuiset tuntevat hyvin toisensa. Pienryhmätoiminnan avulla pystymme tarjoamaan lasten ikä- ja kehitystasoaan vastaavaa toimintaa sekä tukemaan lasten yksilöllistä kehitystä. Pienessä pienryhmässä on hyvin rauhallista toimia, leikkiä ja harjoitella sosiaalisia- sekä omatoimisuustaitoja. Lisäksi Satumaa päiväkodeissa voi olla myös opiskelijoita työharjoittelussa tai henkilöitä työkokeilussa.

Päiväkoti Satumaa on auki normaalisti klo 6.30-17.00. Koska olemme pieni yksikkö, olemme auki vanhempien tarpeen mukaisesti, jotta saamme mitoitettua henkilökunnan työajat vastaamaan lasten hoitoaikoja.  Työstä johtuvat yksittäiset ylitykset tulee sopia päiväkodin kanssa niin pian kuin mahdollista, kuitenkin vähintään viikko ennen kyseistä hoitopäivää.

Päiväkodin johtaja

Satu Yli-Talonen